Tarieven en voorwaarden


Op deze pagina vindt u de tarieven voor de werkzaamheden en eventuele reiskosten. Ook de informatie over het gratis kennismakingsgesprek, facturering, een verwijzing naar de algemene voorwaarden, privacy verklaring, uitzonderingen, en eventuele kosten van derden.

Het basistarief is € 90 exclusief btw, inclusief 21% btw is het tarief € 108,90 per uur.

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is gratis en worden geen reiskosten berekend. Het gesprek heeft als doel te inventariseren of het voor beide partijen interessant is om met elkaar in zee te gaan.

Basistarief

Voor nalatenschapscoaching en het opstellen van een levensdossier geldt het basistarief. U zult altijd een overzicht ontvangen van de gemaakte uren. Vooraf zal ik u een inschatting geven van het aantal uren, gebaseerd op uw informatie.

Uitzonderingen

Het kan voorkomen dat zich een uitzonderlijke situatie voordoet. Denkt u aan een langlopende nalatenschap of een samenwerking met een collega of een andere dienstverlener. Hierdoor zou een afwijking kunnen voorkomen in het standaardtarief.

REISkosten

De eerste 100 km zijn vrij van reiskosten, daarna bereken ik € 0,25 per km exclusief 21% BTW, vanaf mijn vestigingsadres, Melkdijkje 10, 3252BD Goedereede

Facturering

Facturering vindt plaats aan het eind van de kalendermaand. De betaaltermijn is 14 dagen.

Kosten van derden

Het kan voorkomen dat in overleg gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden. Denkt u aan een notaris, de gemeente, ontruimingskosten, een accountant, etc.. Zij zullen rechtstreeks aan u factureren, tenzij anders afgesproken.

ALgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden bij het sluiten van een overeenkomst met Gijs Jan Visser Nalatenschapscoaching. In de algemene voorwaarden zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen zo duidelijk en volledig mogelijk vastgelegd. U kunt de algemene voorwaarden op deze pagina vinden.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78447929

PRIVICAYVERKLARING

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.