Nieuws

Alle berichten die eerder in de media zijn verschenen verzameld.

Mocht u een suggestie voor een passend onderwerp dat ik kan behandelen in een artikel.

Dan hoor ik dat natuurlijk graag!

Met vriendelijke groet, Gijs Jan


Het Goede Doel

Het Goede Doel


Het Goede Doel, en dan bedoel ik niet de Nederlandstalige popgroep uit de jaren 80 met hits als: Gijzelaar, Vriendschap en natuurlijk België. Nee, ik wil het hebben over de goede doelen waaraan we kunnen nalaten zonder dat erfbelasting is verschuldigd. Goede doelen betalen in Nederland geen erfbelasting. Het is met name Johan Cruyff geweest die dat balletje heeft laten rollen en er zo voor gezorgd heeft dat bij schenkingen aan goede doelen geen erfbelasting meer is verschuldigd. Voor 2008 werd erfbelasting betaald over een schenking aan een goed doel. Dat vond Johan niet terecht.


De afgelopen jaren is er een stijging te zien van schenkingen aan goede doelen. We worden steeds ouder en daardoor ook steeds rijker. Doordat we zo oud worden kan er ook een situatie ontstaan dat we geen erfgenaam in een korte lijn hebben of dat de eventuele erfgenaam ook al behoorlijk op leeftijd is.  De verwachting is dan ook dat er meer geschonken gaat worden aan goede doelen de komende jaren. In de praktijk zie ik dat ook terug, regelmatig gaat een deel van de nalatenschap naar een goed doel. Er wordt meestal gekozen voor een doel waar affiniteit mee is op basis van persoonlijke ervaringen. Zo varen er in Nederland bijvoorbeeld een behoorlijk aantal reddingsboten rond die zijn gefinancierd na giften. De namen van deze boten verwijzen vaak naar de schenker.


Een schenking vanuit de nalatenschap naar een goed doel dient middels een testament vastgelegd te zijn. Om in aanmerking te komen voor het “belastingvrij” schenken dient het goede doel een ANBI te zijn. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Op de website van de Belastingdienst kan worden opgezocht of een goed doel de ANBI-status heeft, https://bit.ly/2vrjBm5. Als een goed doel die status niet heeft, kan de erfbelasting zomaar oplopen tot 40%, het percentage wat geldt voor “overige erfgenamen”. Dat is zonde, zeker omdat het oprichten van een ANBI niet heel duur is.


Mocht je overgaan tot het (gedeeltelijk) nalaten aan een goed doel, dan is het verstandig zowel je erfgenamen als het goede doel hierover de informeren. Voor uw erfgenamen kan het belangrijk zijn dat het besluit tot schenken weloverwogen en gemotiveerd is genomen. Als het goede doel vooraf is geïnformeerd, kunnen zij je betrekken in activiteiten en in wat de bestemming van de schenking kan worden.

         

Het zijn vaak landelijke organisatie waaraan wordt geschonken, daar is niets mis mee, maar er zijn ook lokale initiatieven die de moeite waard zijn en waar de besteding nog meer tot de verbeelding spreekt.


Ook is het te overwegen om zelf een ANBI op te richten als er een specifiek doel gesteund dient te worden. Er zijn zelfs al mogelijkheden om een stukje natuur aan te schaffen en dat een naam naar keuze te geven. Nee, helaas is de naam België niet meer “vrij”.


Het Goede Doel

Het Goede Doel


Het Goede Doel, en dan bedoel ik niet de Nederlandstalige popgroep uit de jaren 80 met hits als: Gijzelaar, Vriendschap en natuurlijk België. Nee, ik wil het hebben over de goede doelen waaraan we kunnen nalaten zonder dat erfbelasting is verschuldigd. Goede doelen betalen in Nederland geen erfbelasting. Het is met name Johan Cruyff geweest die dat balletje heeft laten rollen en er zo voor gezorgd heeft dat bij schenkingen aan goede doelen geen erfbelasting meer is verschuldigd. Voor 2008 werd erfbelasting betaald over een schenking aan een goed doel. Dat vond Johan niet terecht.


De afgelopen jaren is er een stijging te zien van schenkingen aan goede doelen. We worden steeds ouder en daardoor ook steeds rijker. Doordat we zo oud worden kan er ook een situatie ontstaan dat we geen erfgenaam in een korte lijn hebben of dat de eventuele erfgenaam ook al behoorlijk op leeftijd is.  De verwachting is dan ook dat er meer geschonken gaat worden aan goede doelen de komende jaren. In de praktijk zie ik dat ook terug, regelmatig gaat een deel van de nalatenschap naar een goed doel. Er wordt meestal gekozen voor een doel waar affiniteit mee is op basis van persoonlijke ervaringen. Zo varen er in Nederland bijvoorbeeld een behoorlijk aantal reddingsboten rond die zijn gefinancierd na giften. De namen van deze boten verwijzen vaak naar de schenker.


Een schenking vanuit de nalatenschap naar een goed doel dient middels een testament vastgelegd te zijn. Om in aanmerking te komen voor het “belastingvrij” schenken dient het goede doel een ANBI te zijn. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Op de website van de Belastingdienst kan worden opgezocht of een goed doel de ANBI-status heeft, https://bit.ly/2vrjBm5. Als een goed doel die status niet heeft, kan de erfbelasting zomaar oplopen tot 40%, het percentage wat geldt voor “overige erfgenamen”. Dat is zonde, zeker omdat het oprichten van een ANBI niet heel duur is.


Mocht je overgaan tot het (gedeeltelijk) nalaten aan een goed doel, dan is het verstandig zowel je erfgenamen als het goede doel hierover de informeren. Voor uw erfgenamen kan het belangrijk zijn dat het besluit tot schenken weloverwogen en gemotiveerd is genomen. Als het goede doel vooraf is geïnformeerd, kunnen zij je betrekken in activiteiten en in wat de bestemming van de schenking kan worden.

         

Het zijn vaak landelijke organisatie waaraan wordt geschonken, daar is niets mis mee, maar er zijn ook lokale initiatieven die de moeite waard zijn en waar de besteding nog meer tot de verbeelding spreekt.


Ook is het te overwegen om zelf een ANBI op te richten als er een specifiek doel gesteund dient te worden. Er zijn zelfs al mogelijkheden om een stukje natuur aan te schaffen en dat een naam naar keuze te geven. Nee, helaas is de naam België niet meer “vrij”.